RSS
Sponsrade länkar
World Wide CenterArticle Details

Värdelös Certifiering TryggHandel av Svensk Distanshandel


YellYellYellYellYell Värdelös Certifiering TryggHandel av Svensk Distanshandel
Svensk Distanshandel har startat en certifiering för att ta betalt för värdelös utvärdering/certifiering, krav som bankerna redan ställer på en webbutik. TryggHandels primära syselsättning/inkomst är stämningar i olika Tingsrätter runt om i landet. Svensk Distanshandel har stämt olika webbutiker för att de har använt deras märke för ett belopp mellan 25 000 - 450 000 kr. I dagsläget är cirka 37 olika webbutiker stämda.
Vad får kunderna ut av det?
Det kan man fråga sig.
Dyrare produkter förstås, för att de har råkat betala för ett världelöst märke som kostar 2500 kr, daremot, om man använder det utan att betala avgiften, blir priset nästa dag från 25 000 kr till 450 000 kr för samma märke. Ska ett sådant märke verkligen tillåtas? Käns det tillförlitligt och trovärdigt? Ska inte svensk lag ifrågasättas när vem som helst kan skapa ett märke och sedan stämma folk om de har råkat lägga det på sidan? Ska man våga leva? Var är nästa mina?
Eftersom bankerna redan ställer detta krav för att bevilja kortbetalning så är den här certifieringen utan något värde och bara en i raden av onödiga märken som inte har någon betydelse utan endast finns till så att det ska finnas något företag som ska kalla sig TryggHandel.
Idag finns det många som vill förmedla trygghandel och utföra detta utifrån en teknisk platform så att obehöriga inte kan komma in i systemet och på sa vis förhindra stöld. Trots att en så avancerad och genomtänkt teknik finns kan man inte skydda sig till 100% mot oönskade intrång.
Och hur kan en skriftlig certifiering hjälpa om banken redan ställer samma krav? Man kan fråga sig var värdet finns i det och om det bara är ett onödigt papper? Ja, det kan man lugnt säga.
Certifiering hos Svensk Distanshandel är rena plagiatet av Bankernas krav som varje webbutik måste uppfylla innan man blir godkänd och det möjliggörs genom att man får ha kortbetalning utifrån de regler som gäller.
Rekommendationerna från bankerna är att om man inte själv kan alla juridiska regler så kan man se till de webbutiker som drivs av stora företag som H&M eller liknande och se att de har sluppit regler över vad som gäller när det kommer till distanshandel. Man måste fullfölja det också. Utan de reglerna tillåter inte banken betalningsmöjligheter med kort, eller om reglerna inte efterföljs avbryter banken avtalet för att banken inte vill förknippas med oreglerade webbutiker.
Slutligen är själva iden TryggHandel från Svenk Distanshandel och försöjningen består av att stämma företag om de under en dag haft deras märke. Uppenbarligen värdelöst eftersom det som de försörjer sig på är Tinsrättsärenden mellan olika webbutiker.
Varför ska det finnas ett sådant idiotmärke när banken ställer likadana krav innan de beviljar kortbetalning?
Bort med sådana idiotmärken som TryggHandel av Svensk Distanshandel!

Dela

Share |    


Kunder som är bädragare på nättet:
Namn: Mordechai Ronen
mail: perolako911@gmail.com

Namn: Paul Mellström
Mail: paul@stylestudios.com

Sponsrade länkar
Pris: 289 kr